http://rossikuku.blogspot.de/ chân thành kính chúc Qúy Độc Giả Một Năm Mới An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý

Đức: Mời Tham Dự Ngày Quốc Hận 30.04.2016 tại Frankfurt am Main

Lãng Tử Mục Đồng | 00:09 | 0 nhận xét


Thư mời

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo, quý vị đại diện Hội Đoàn, Đoàn thể và Tổ Chức chống Cộng tại CHLB Đức

Bạn bè của Rossikuku